Διοίκηση

Ιστορία

Παραρτήματα

Τα Νέα μας

段審査 Ελληνικά English 日本語
2020年7月19日 ギリシャ空手道糸東会段審査

Εξετάσεις μαύρων ζωνών 19-7-20202020年6月27日 段審査:アルゴス

Εξετάσεις Μαύρων Ζωνών-Νταν Άργος 2020

2019年6月29日 アルゴスにてギリシャ糸東会段審査

Εξετάσεις Ελληνικού Σιτοκάι Άργος
2019年6月24日 WSKF段審査

Εξετάσεις WSKF
2019年6月22日 ギリシャ糸東会段審査

Εξετάσεις Dan Hellenic Karate-Do Shitokai

2019年3月 WSKF段審査

Παρουσίαση Google

        2019年9月3日 ギリシャ糸東会段審査

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HELLENIC SHITOKAI

         2019年12月29日 ギリシャ糸東会段審査

Εξετάσεις Μαύρη ζώνη/Dan

 
 
 

         2019年6月26日 アルゴスにてギリシャ糸東会級・段審査
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΓΟΣ

 
 
 

2016年6月17日 ギリシャ糸東会級・段審査

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ 2016

 
 


2016年1月31日 ギリシャ糸東会級・段審査

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ SHODAN-HO        2015年6月23日 ギリシャ糸東会段審査

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DAN 2015